Helle Skinnerup
Dawson Programmet

”Hemmeligheden bag det sunde menneske” Vibrationel kinesiologi

Igennem århundreder og årtusinder har man i mange kulturer været meget bevidst om frekvensers helbredende virkning på mennesket - og andre levende organismer. Frekvenserne indvirker på menneskets energisystemer, psyke/følelser eller direkte på fysisk celleniveau.

Kinesiologi er et unikt redskab til at finde frem til hvad det enkelte individuelle menneske har behov for at få tilført for at komme i balance – fysisk, følelsesmæssigt og energetisk, da kroppen via en kinesiologitest selv – via underbevidstheden – fortæller hvor problemerne ligger, og hvad der skal til for at rette ubalancerne op. Således kan kinesiologi og frekvenser føre til et bedre helbred og velbefindende samt styrke og engagement til at forfølge drømme og mål.

Dawson har udviklet CD´ere med frekvenser baseret på tibetanske musikinstrumenter. Dawson programmet er et system til identifikation og korrektion af menneskekroppen.
Metoden bygger på afbalanceringer hvor der benyttes lyde fra bl.a. tibetanske musikinstrumenter og teorien bygger på at den menneskelige krop har 3 overordnede elektriske strukturer indeholdende 28 forskellige kardinalfrekvenser: meridianer, chakraer og aurafelter, der sammen med livskraftsenergeri er en af hemmelighederne bag det sunde menneske.

Lydene kan bl.a. anvendes til at afbalancere hele rygsøjlen og alle kraniets knogler. Afbalancering af kraniets knogler kan understøtte og ofte afhjælpe mange af de problemer, der er med indlæring, koncentration samt depression. Korrektion af rygsøjlen kan afhjælpe smerter og problemer i bevægeapparatet samt medvirke til at organerne har mulighed for at fungere optimalt. Lydene afbalancerer således både på struktur, kemi, psyke og energi. Metoden indeholder også afbalanceringer der kan understøtte udrensninger af intollerencer, toxiner, virus, bakterier m.v..

En autoriseret Dawson Program Practitioner (behandler) bruger kinesiologi og en af Dawson Programmet udviklet protokol til eksakt at identificere og korrigere problemerne over to eller flere afbalanceringer afhængig af problemets størrelse.

Dawson Programmet gør det muligt at hjælpe klienterne hurtigere og mere præcist, og kan give meget detaljerede oplysninger om behovet for korrektion. Samtidig giver det mulighed for, at klienterne efterfølgende selv kan holde sig i balance ved at bruge/købe selvbehandlingsprogrammet ”lyde der korrigerer”.

Dawson Programmet er udviklet specielt med henblik på opretholdelse af et godt helbred og velvære samt at være med til at afhjælpe:

  • Ordblindhed og indlæringsvanskeligheder
  • Adfærdsproblemer
  • Astma, eksem og psoriasis
  • Træthed og utilpashed
  • Rygsmerter, skoliose og hovedpine
  • Depression, psykiske problemer, stress

Dawson Programmet har endvidere haft succes med at afhjælpe:

  • Ulige lange arme/ben
  • Smerter i bevægeapparatet

Links:
www.correctivesounds.com
Helle Skinnerup - Lillevangsparken 27 - 2670 Greve - 20 26 00 28 - helle@helleskinnerup.dk
Copyright © 2006-2008 Helle Skinnerup / Keys2Life - Produceret af